Dynamic Variation:
Book
Choose Language
Search & Book
Search
or search all of Norway
Kåfjord Camping Kåfjord 2
Credits
Kåfjord.
Photo: Magnus Ström / www.nordnorge.com / Kåfjord
Campaign
Partner
Ad

Wędruj, dokąd tylko zechcesz

Każdy w Norwegii ma prawo do nieograniczonego dostępu do natury, z uwzględnieniem trenów parków narodowych.

Potrzeba przebywania na świeżym powietrzu to niezmiernie ważna część norweskiej tożsamości narodowej, do czego niewątpliwie przyczyniło się prawo swobodnego poruszania się obowiązujące na terenie kraju. Prawo dostępu, czasami nazywane też prawem do wędrowania, gwarantuje obywatelom Norwegii możliwość swobodnego przemieszczania się gdziekolwiek nogi poniosą. To prawo obowiązuje także odwiedzających nasz kraj turystów.

Oczywiście, istnieje niewielka ilość zasad i przepisów, nie są jednak zbyt skomplikowane i łatwo je zapamiętać.

Prawo dostępu wywodzi się z dawnej tradycji, która została skodyfikowana w 1957 r. jako tzw. „prawo wszystkich ludzi” (Allemannsretten), zgodnie z którym każdy ma prawo do kontaktu z naturą na takich samych warunkach.

Jego podstawę stanowi stanowi nakaz: bądź rozważny i odpowiedzialny. Nie wyrządzaj trwałych szkód i kiedy opuszczasz dane miejsce zostaw je w takim stanie, w jakich sam chciałbyś je zastać. Łatwe, prawda? 

Jak widać prawo to zostało uchwalone zgodnie z zasadą poszanowania nadbrzeżnej przyrody, a także wzajemnego szacunku zwiedzających, miejscowych rolników, właścicieli ziemskich i pozostałych korzystających z dobrodziejstw natury.

Opuszczając dane miejsce zostaw je w takim stanie, w jakim je zastałeś

Co więc można robić?

Możesz rozbić namiot lub spędzić noc pod gwiazdami gdziekolwiek pośród krajobrazów wiejskich, leśnych lub górskich, z wyjątkiem pól uprawnych i miejsc postoju przy trasach. Musisz także pamiętać o zachowaniu przynajmniej 150 metrów dystansu od najbliższego zamieszkałego domu.

Jeśli chcesz spędzić w tym samym miejscu więcej niż dwie noce, musisz uzyskać pozwolenie właściciela terenu, chyba że znajdujesz się w górach lub w miejscach bardzo oddalonych.

Opróżnianie toalet jest dozwolone wyłącznie w oznakowanych miejscach.

Między 15. kwietnia a 15. września w lasach lub w ich pobliżu nie wolno rozpalać ognisk, a w pozostałych okresach czasu podczas palenia ognia jesteśmy zobowiązani do zachowania wyjątkowej ostrożności.

Generalnie na terenie całego kraju można zbierać jagody, grzyby i dzikie kwiaty, jednak malina moroszka rosnąca w Norwegii Północnej podlega specjalnym regułom.

Nie potrzebujesz licencji, aby łowić ryby słonowodne pod warunkiem, że robisz to wyłącznie na własny użytek.

Gdzie obowiązuje prawo?

Prawo dostępu obowiązuje na terenach otwartych, określanych czasami jako „tereny nieogrodzone”, co tak naprawdę oznacza tereny nieuprawiane. Jeśli chodzi o Norwegię głównie są to tereny przybrzeżne, torfowiska, lasy i góry. Niewielkie obszary nieuprawiane znajdujące się w obrębie większych pól uprawnych nie są traktowane jako tereny otwarte.

Prawo dostępu nie ma zastosowania w przypadku „terenów ogrodzonych”, czyli ziem prywatnych: terenów uprawnych — zaoranych pól (bez względu na obecność plonów), pastwisk i ogrodów, także młodych plantacji, działek budowlanych oraz terenów miejskich.

Jednak od 15 października do 30 kwietnia, kiedy ziemia jest pokryta śniegiem lub zmarznięta, to ograniczenie przestaje dotyczyć pól i łąk. Weź pod uwagę, że określenie „teren ogrodzony” niekoniecznie musi być rozumiane dosłownie.

Znajdź więcej możliwości i miejsc

Więcej

Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad