KOMUNIKAT DLA PODRÓŻUJĄCYCH! Ważna informacja o sytuacji związanej z koronawirusem w Norwegii.
Dynamic Variation:
Offers
x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search & Book Sponsored Links
Search
or search all of Norway

Wskazówki i zastrzeżenia prawne

Ogólne warunki 

1.0 Ogólne zasady dla strony www.visitnorway.com

1.1 Innovation Norway (IN) udostępnia użytkownikom stronę internetową pod adresem www.visitnorway.com (zwaną dalej „stroną internetową"). Strona ta zawiera informacje o Norwegii jako turystycznym celu podróży, a także elektroniczne tablice ogłoszeniowe i inne usługi, pozostające poza kontrolą Innovation Norway, za pomocą których ich właściciele mogą wyrażać swoje opinie i podawać własne informacje. Na stronie visitnorway.com pojawiają się informacje o produktach i/ lub usługach osób trzecich, i mogą umożliwiać dostęp do informacji i usług dostarczanych przez osoby trzecie („Materiały osób trzecich"). Korzystanie ze strony internetowej zależy od spełnienia warunków określonych poniżej.

1.2 Warunki korzystania ze strony internetowej. Niniejsza strona podaje ogólne warunki prawne umożliwiające korzystanie z niniejszej stron i podstron serwisu. Przed dostępem lub skorzystaniem ze strony internetowej należy dokładnie się z nimi zapoznać. Poprzez dostęp lub korzystanie ze strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie ogólnych warunków prawnych określonych poniżej. Użytkownik, który nie akceptuje ogólnych warunków prawnych, nie może mieć dostępu lub korzystać ze strony internetowej.

IN może zmieniać ogólne warunki w dowolnym momencie, według swojego uznania poprzez ich aktualizację. Niniejsza strona powinna być przeglądana okresowo w celu zapoznania się z ogólnymi warunkami, ponieważ są one wiążące dla użytkownika i regulują zasady użytkowania strony internetowej.

1.3 Użytkownik zobowiązuje się do okresowego zapoznawania się z warunkami korzystania ze strony internetowej, aby być świadomym takich zmian, a ciągły dostęp lub korzystanie z tych stron internetowych traktowane jest jako ostateczna zgoda użytkownika na zmienione warunki. Jednocześnie użytkownik uznaje, że IN nie ponosi odpowiedzialności za powiadamianie użytkownika w jakikolwiek sposób o wszelkich zmianach niezbędnych do wprowadzenia. Ponadto użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za systematyczne przeglądanie warunków i zasad.

2.0 Korzystanie ze strony internetowej

2.1 Z wyjątkiem informacji o produktach i usługach dostarczanych przez IN, IN nie promuje, kontroluje lub zatwierdza informacji o produktach/usługach w internecie. Bez względu na to czy linki do stron osób trzecich umieszczone są na stronie internetowej.

2.2 IN nie gwarantuje, że strona internetowa nie ulegnie  jest pozbawiona błędów albo, że uszkodzenia w obsłudze stron zostaną usunięte.

2.3 Użytkownik zgadza się, że IN nie jest w stanie zagwarantować, że dostępne na stronie pliki do pobrania są pozbawione różnego rodzaju wirusów. Użytkownik odpowiada za stosowanie się do właściwych procedur i używania oprogramowania w celu zapobiegania utraty danych spowodowanych ewentualnymi wirusami itp.

3.0 Prawa autorskie, licencje i prawa pokrewne

3.1 Copyright © Innovation Norway. IN posiada prawa własności intelektualnej kodu HTML, treści, audioklipów, wideoklipów i innych materiałów udostępnionych użytkownikowi na stronie internetowej lub prawo do korzystania z takich materiałów. Użytkownikowi udziela się pozwolenia do przeglądania materiałów znajdujących się na tych stronach, do dostępu zgodnego z prawem w niezbędnym zakresie i do korzystania z usług dostępnych na tych stronach do prywatnego użytku, do elektronicznego kopiowania, archiwizowania i drukowania w formie papierowej, części tych stron. Nie można kopiować, przesyłać, modyfikować, odsprzedawać lub rozpowszechniać materiałów dostępnych na stronie internetowej, w tym tekstów, grafiki, kodu /lub oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody Innovation Norway.

3.2 Ograniczona licencja. IN udziela użytkownikowi ograniczonej licencji do wyświetlania na komputerze użytkownika, drukowania, pobierania i korzystania ze wszystkich dostępnych publicznie informacji na tych stronach do wszelkich celów zgodnych z prawem. Inne materiały takie jak logo, zdjęcia, analizy itp. są udostępnione w celach niekomercyjnych, wyłącznie do użytku prywatnego, pod warunkiem, że:

  • materiały nie będą modyfikowane,
  • na ekranie lub na wydruku takiego materiału użytkownik umieści uwagę o prawach autorskich IN i niniejszej ograniczonej licencji. Żadne postanowienie zawarte w tym Dziale nie może być interpretowane jako przyznanie jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej IN lub innej osoby posiadającej prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej do treści umieszczonej na tych stronach internetowych.

3.3 W żadnym wypadku nie wolno publikować, retransmitować, rozpowszechniać lub odtwarzać żadnej treści ze strony internetowej w żadnym formacie osobom trzecim.

3.4 Użytkownik może przechowywać, dostarczać materiały do publicznych części strony internetowej takich jak tablice ogłoszeniowe i listy mailingowe („Materiały dostarczone "). Użytkownik zgadza się na udzielenie IN niewyłącznej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej bezterminowej licencji, z prawem do sublicencji, na odtwarzanie, rozpowszechnianie, transmitowanie, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie i prezentowanie wszelkich materiałów i innych informacji we wszystkich nośnikach znanych mu obecnie lub stworzonych w przyszłości.

3.5 Użytkownik udziela również IN prawa do używania danych osobowych użytkownika w odniesieniu do materiałów dostarczonych i innych informacji, a także w doniesieniu do wszystkich materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych z tym związanych. Ponadto użytkownik zgadza się, że nie będzie występować przeciwko IN na drogę sądową w związku z domniemanym lub faktycznym naruszeniem lub przywłaszczeniem wszelkich praw zastrzeżonych w komunikowaniu się użytkownika z visitnorway.com.

3.6 Użytkownik nie powinien udostępniać, tagować oraz publikować treści, które naruszają prawa innych osób. Treści nielegalne i/lub obraźliwe zostaną natychmiast usunięte ze strony visitnorway.com

4.0 Znaki towarowe

4.1 IN, visitnorway.com oraz inne nazwy produktów, nazwy firm, znaki towarowe, logotypy itp. są własnością odpowiednich firm. Wszystkie tego typu treści są chronione prawem własności intelektualnej i prawem autorskim Norwegii i obcych jurysdykcji. Nieuprawnione wykorzystywanie materiałów może naruszać stosowne prawa autorskie, znaki handlowe lub inne prawa własności intelektualnej lub inne prawa.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na visitnorway.com były ścisłe i dokładne, jednak nie można zagwarantować dokładności przekazywanych informacji.

Informacje na stronach mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Informacje mogą być zmieniane lub uaktualniane bez uprzedzenia. Niniejsza strona internetowa nie stanowi ani oferty ani umowy. Cena i dostępność informacji podlegają zmianom bez uprzedzenia. Wszelkie wiadomości lub materiały, jakie użytkownik wysyła lub przekazuje do IN za pośrednictwem internetu są, i będą traktowane jako, jawne i niezastrzeżone. Przy przekazywaniu wszelkich danych osobowych do IN, w tym także, ale nie wyłącznie, imienia (imion) i nazwisk(a), adresu(ów), numeru(ów) telefonu, adresu(ów) emailowego(wych), numeru(ów) identyfikacyjnego(nych), itp., Użytkownik jednoznacznie udziela pozwolenia IN i jego filiom na wykorzystanie takich informacji do wszelkich celów zgodnych z prawem. Transmitując lub wysyłając dowolną wiadomość lub materiał do niniejszych stron internetowych, Użytkownik zgadza się, że IN lub jego filie mogą wykorzystać wiadomość jako materiał do wszelkich celów, w tym do odtworzenia, transmisji, opublikowania, nadania lub wysłania. IN i jego filie nie mają obowiązku odpowiadania na wiadomości wysłane na niniejsze strony internetowe.

Ponadto surowo zabrania się wysyłania lub przekazywania wszelkich materiałów nielegalnych, zawierających pogróżki, oszczerczych, szkalujących, obscenicznych, pornograficznych lub bluźnierczych lub takich, które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowania, które może być uznane za przestępstwo lub naruszenie prawa.

Użytkownik zgadza się, że IN i trzecie osoby wymienione na tych stronach internetowych nie będą odpowiadać za jakiekolwiek utratę lub uszkodzenia, w tym za bezpośrednie, pośrednie, szczególne lub wtórne uszkodzenia lub utratę danych lub stratę zysków, nawet jeśli IN lub osoba trzecia zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takiego uszkodzenia lub straty.

5.0 Ogólne ograniczenie odpowiedzialności

5.1 IN zapewnia niniejsze strony internetowe w postaci „takiej, w jakiej są"  i nie przedstawia stanu faktycznego innych stron internetowych, do których użytkownik może mieć dostęp za pośrednictwem tych stron internetowych lub które mogą mieć linki do tych stron internetowych. Mając dostęp do strony zewnętrznej, należy mieć świadomość, że jest ona niezależna od Stron internetowych i że IN nie posiada żadnej kontroli nad jej zawartością. Ponadto, link do Stron internetowych nie oznacza że IN akceptuje i ponosi odpowiedzialność za zawartość, lub korzystanie z takiej strony internetowej..

6.0 Odszkodowanie

6.1 Użytkownik zgadza się na zabezpieczenie, ochronę i wyłączenie odpowiedzialności, stron internetowych i członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców oraz wszelkich innych podmiotów dostarczających informacje do Serwisu, przed stratami i za straty, przed wydatkami i za wydatki, przed szkodami i za szkody i przed kosztami i za koszty, w tym także koszty za prawne:- (i) wynikające z wszelkiego naruszenia niniejszych warunków ogólnych (łącznie z zaniedbaniem lub bezprawnym zachowaniem) przez Użytkownika lub inne osoby mające dostęp do tych Stron internetowych i usług; (ii) powstałe w wyniku pobierania plików ze Stron internetowych lub z linków zamieszczonych przez nas; i, (iii) powstałe w wyniku wszelkich działań podjętych przez Użytkownika jako albo bezpośredni albo pośredni skutek informacji, opinii lub innych materiałów na tych Stronach internetowych, lub wygenerowanych ze Stron internetowych lub usług. Użytkownik wyłącznie sam ocenia dokładność, kompletność i użyteczność wszelkich opinii, usług, towarów i innych informacji uzyskanych za pośrednictwem tych Stron internetowych lub internetu w ogóle.

7.0 Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

7.1 Niniejsza umowa podlega i została sporządzona zgodnie z prawem norweskim.

7.2 Użytkownik zgadza się, że wszelkie działania prawne lub postępowanie pomiędzy IN a użytkownikiem w sprawach związanych z niniejszą umową lub obowiązkami stron będą rozpatrywane wyłącznie przed właściwym sądem w Norwegii.

7.3 Niedomaganie się lub nieegzekwowanie ścisłego wykonania jakiejkolwiek części niniejszej umowy przez IN nie powinno być interpretowane jako rezygnacja z niniejszej umowy.

7.4 Jeżeli część warunków ogólnych jest niewykonalna (w tym także zapisy, które wyłączają naszą odpowiedzialność wobec użytkownika), nie wpłynie to na wykonalność pozostałych części warunków ogólnych.